1. kristallin fas

  kristallin fas, de fasta, kristallina delar av ett system som har samma kemiska sammansättning och kan beskrivas med samma enhetscell.
 2. S-fas

  S-fas, syntesfas , stadium hos celler då nybildning av DNA (replikation) äger rum.
 3. generativ fas

  generativ fas, utvecklingsstadium hos växter omfattande blom- och fruktbildning fram till dess frön, frukter o.d. lämnar moderplantan.
 4. Ulf Fase

  Ulf Fase, död 1248, son till jarlen Karl döve och själv kung Knut Långes jarl åtminstone från 1231.
 5. fasen

  fa`sen [ibl. främre a som i "fatt"] subst., ingen böjning ORDLED: fas-en
  Svensk ordbok
 6. fasa

  2fa`sa verb ~de ~t ORDLED: fas-ar SUBST.: fasande, fasning (till 2 och 3); 1fasa (till 1)
  Svensk ordbok
 7. fasa

  1fa`sa subst. ~n fasor ORDLED: fas-an
  Svensk ordbok
 8. fasad

  fasa´d subst. ~en ~er ORDLED: fas-ad-en
  Svensk ordbok
 9. faslig

  fa`slig adj. ~t ORDLED: fas-lig
  Svensk ordbok
 10. fas

  fas subst. ~en ~er ORDLED: fas-en
  Svensk ordbok