1. separations–individuations-fasen

  separations–individuations-fasen, enligt psykoanalytisk teori om objektrelationer den period i utvecklingen då barnet alltmer börjar bli medveten om sin egen person.
 2. cellcykel

  cellcykel, celldelningscykel, process genom vilken eukaryota celler (alla celler utom bakterier och arkéer) omväxlande växer i storlek och delar sig i två.
 3. HR-diagram

  HR-diagram, Hertzsprung–Russell-diagram, diagram där stjärnors absoluta magnitud eller luminositet avsatts mot deras spektraltyp eller något annat mått på yttemperaturen.
 4. tallrikscentrifug

  tallrikscentrifug, separator där den roterande cylindern (kulan) innehåller ett antal koniska plåtar (tallrikar).
 5. fasdiagram

  fasdiagram, tillståndsdiagram, se fas.
 6. kvantmekanik

  kvantmekanik, kvantteori, kvantummekanik, kvantumteori, teorin för det system av naturlagar som har upptäckts vid studiet av mikroskopiska system som molekyler, atomer, atomkärnor och elementarpartiklar.
 7. månfas

  månfas är månens utseende under en månad, som förändras från nymåne till fullmåne och tillbaka till nymåne.
 8. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, se FAS.
 9. syntetisk kubism

  syntetisk kubism, fas inom konstriktningen kubism.
 10. blindtarmsoperation

  blindtarmsoperation, appendektomi, kirurgiskt avlägsnande av ett inflammerat blindtarmsbihang (appendicit).