1. Oscarshall

  Oscarshall, kungligt lustslott på Bygdøy i Oslo, Norge.
 2. Charles Rennie Mackintosh

  Mackintosh, Charles Rennie, 1868–1928, brittisk arkitekt och möbelformgivare.

 3. Illinois

  Illinois, förkortat IL, delstat i Mellanvästern, USA.

 4. trefassystem

  trefassystem, det helt dominerande systemet för elförsörjning, grundat på bl.a. ett svenskt patent från 1890 av Jonas Wenström.
 5. inflammation

  inflammation, i vid bemärkelse kroppens försvar mot skadevållande faktorer.
 6. avblandning

  avblandning, den process varigenom en kemisk fas uppdelas i två eller flera kemiska faser som resultat av förändrade temperatur- och/eller tryckförhållanden.
 7. Gibbs fasregel

  Gibbs fasregel relaterar antalet frihetsgrader i ett slutet system vid jämvikt till antalet komponenter och faser i systemet.
 8. förintelsen

  förintelsen är benämningen på nazisternas folkmord på judar och vissa andra grupper 1933–1945.

 9. loftgång

  loftgång, svalgång , långsträckt balkong längs en byggnads fasad, försedd med en eller flera entréer.
 10. fasspänning

  fasspänning, spänning mellan en fas och jord (nollpotential) i ett flerfassystem (vanligtvis trefassystem).