1. faskontrastmikroskop

  faskontrastmikroskop, ljusmikroskop där ljusets fasinnehåll förstärker bildens kontrast.
 2. flytande kristaller

  flytande kristaller (engelska liquid crystals), vätskekristaller, materieformer med väldefinierade ordningsstrukturer och symmetrier som i viss mening ligger mellan vätskors och kristallers.

 3. fugacitet

  fugacitet, termodynamisk funktion införd av G.N. Lewis 1901.
 4. molbråk

  molbråk, uttryck för den kemiska sammansättningen av en fas.
 5. ferrit

  ferrit, alfajärn, metalliskt material som är den dominerande fasen i olegerade icke härdat stål.
 6. stjärnkoppling

  stjärnkoppling, Y-koppling, metod att koppla en trefas belastning eller elektrisk maskin.
 7. interfas

  interfas, det tillstånd då cellen inte befinner sig i delningsaktivitet (mitos eller meios).
 8. lågtemperaturfysik

  lågtemperaturfysik, studiet av egenskaper hos materien vid mycket låga temperaturer samt metoder att åstadkomma låga temperaturer.
 9. creme

  creme, emulsion av vatten och olja som består av små oljedroppar emulgerade i en kontinuerlig fas av vatten (torr creme) eller små vattendroppar emulgerade i en kontinuerlig fas av olja (fet creme).
 10. stationärfas

  stationärfas, den tredje av de faser (lag-, log- respektive stationärfas) som mikroorganismers tillväxt genomgår.