1. köra fast

  köra fas´t verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: fastkörande, fastkörning
  Svensk ordbok
 2. förstena

  förste´na verb ~de ~t ORDLED: för-sten-ar SUBST.: förstenande, förstening
  Svensk ordbok
 3. gruvlig

  gru`vlig adj. ~t ORDLED: gruv-lig
  Svensk ordbok
 4. fullmåne

  full`måne subst. ~n fullmånar ORDLED: full--mån-en
  Svensk ordbok
 5. dödsryckningar

  dödsryckningar [döt`s-] subst., plur. ORDLED: döds--ryck-ning-ar
  Svensk ordbok
 6. enfas

  e`nfas adj., ingen böjning ORDLED: en--fas
  Svensk ordbok
 7. kolloid

  kolloi´d subst. ~en ~er ORDLED: kollo-id-en
  Svensk ordbok
 8. terrorism

  terroris´m subst. ~en ORDLED: terr-or-ism-en
  Svensk ordbok
 9. fastkedja

  fas`tkedja verb ~de ~t ORDLED: fast--kedj-ar SUBST.: fastkedjande
  Svensk ordbok
 10. nova

  nova [nå`-] subst. ~n novor ORDLED: nov-an
  Svensk ordbok