1. lamslå

  la`mslå verb lamslog lamslagit lamslagen lamslagna, pres. ~r ORDLED: lam--slag-it SUBST.: lamslående; lamslagning
  Svensk ordbok
 2. isa

  i`sa verb ~de ~t ORDLED: is-ar SUBST.: isande (till 1), isning (till 1)
  Svensk ordbok
 3. kanvas

  kan´vas äv. kan´fas subst. ~en ORDLED: kanvas-en, kanfas-en
  Svensk ordbok
 4. fastighet

  fas`tighet subst. ~en ~er ORDLED: fast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. fastlagen

  fas`tlagen subst., best. f. ORDLED: fast--lag-en
  Svensk ordbok
 6. genomgå

  ge`nomgå verb genomgick ~tt ~ngen ~ngna, pres. ~r ORDLED: gen-om--går SUBST.: genomgående; genomgång
  Svensk ordbok
 7. fastställa

  fas`tställa verb fastställde fastställt, pres. fastställer ORDLED: fast--ställ-er SUBST.: fastställande; fastställelse
  Svensk ordbok
 8. slutspel

  slu`tspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slut--spel-et
  Svensk ordbok
 9. terror

  terr´or subst. ~n ORDLED: terr-orn
  Svensk ordbok
 10. emfas

  emfa´s subst. ~en ORDLED: em-fas-en
  Svensk ordbok