1. leverne

  le`verne subst. ~t ORDLED: lev-er-net
  Svensk ordbok
 2. bila

  2bi`la subst. ~n bilor ORDLED: bil-an
  Svensk ordbok
 3. rabalder

  rabal´der subst. rabaldret ORDLED: rabaldr-et
  Svensk ordbok
 4. mani

  mani´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: man-in
  Svensk ordbok
 5. utstöta

  u`tstöta verb utstötte utstött, pres. utstöter ORDLED: ut--stöt-er SUBST.: utstötande, utstötning
  Svensk ordbok
 6. klamra sig fast

  klamra sig fas´t verb klamrade klamrat ORDLED: klamr-ar SUBST.: fastklamrande, fastklamring
  Svensk ordbok
 7. avsluta

  1a`vsluta verb ~de ~t ORDLED: av--slut-ar SUBST.: avslutande, avslutning; avslut (till 2)
  Svensk ordbok
 8. fastslå

  fas`tslå verb fastslog fastslagit fastslagen fastslagna, pres. ~r ORDLED: fast--slag-it SUBST.: fastslående; fastslagning
  Svensk ordbok
 9. start

  start [sta´rt el. start´] subst. ~en ~er ORDLED: start-en
  Svensk ordbok
 10. fason

  faso´n subst. ~en ~er ORDLED: fas-on-en
  Svensk ordbok