1. artikulera

  artikule´ra verb ~de ~t ORDLED: art-ikul-er-ar SUBST.: artikulerande, artikulering; artikulation
  Svensk ordbok
 2. stel

  stel adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. generation

  generation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: gen-er-at-ion-en
  Svensk ordbok
 4. zon

  zon subst. ~en ~er ORDLED: zon-en
  Svensk ordbok
 5. veta

  ve`ta verb visste vetat, pres. vet ORDLED: vet-at SUBST.: vetande; vetskap
  Svensk ordbok
 6. steg

  steg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: steg-et
  Svensk ordbok
 7. teckna

  teck`na verb ~de ~t ORDLED: teckn-ar SUBST.: tecknande, teckning
  Svensk ordbok
 8. ren

  1ren adj. ~t
  Svensk ordbok
 9. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok