1. månfas

  månfas, förändringen i andelen solbelyst yta på månen sett från jorden under en månmånad.
 2. migration

  migration, samlingsbegrepp för människors flyttning över olika avstånd.
 3. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 4. El Niño

  El Niño, meteorologisk-oceanografiskt fenomen som utgör den ena fasen i en oregelbundet återkommande förändring av ytvattentemperatur och väderförhållanden i tropiska Stilla havet, med omfattande påverkan på fiske- och jordbruksnäringarna.
 5. folkrörelser

  folkrörelser, en i Sverige sedan sekelskiftet 1900 vanlig benämning på massorganisationer i vilka från början det oppositionella draget i förhållande till stats- och samhällsinstitutioner var helt centralt.
 6. molekyl

  molekyl, atomer sammanbundna med kemiska bindningar till en självständig enhet som kan särskiljas i gas eller kondenserad fas, t.ex. vätemolekylen, H 2, och vattenmolekylen, H 2O.
 7. legering

  legering, material med metalliska egenskaper bestående av två eller flera grundämnen ( legeringskomponenter), varav minst ett är metall.
 8. gallium

  gallium, metalliskt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13 (III B), kemiskt tecken Ga.
 9. mitos

  mitos, delning av en cell och dess cellkärna i två genetiskt identiska dotterceller.

 10. öl

  öl, alkoholdryck framställd av mältad säd (oftast korn), humle, vatten och jäst (se bryggeriteknik).