1. kemisk reaktion

  kemisk reaktion, process i vilken ett system av ett eller flera ämnen, reaktanter, övergår i ett nytt system av andra ämnen, produkter.
 2. Birger jarl

  Birger jarl, född ca 1210, död 21 oktober 1266, svensk statsman, son till Magnus Minnesköld och Ingrid Ylva, brorson till jarlarna Birger Brosa och Karl den döve.

 3. fasad

  fasad, en byggnads synliga exteriör och särskilt dess huvudsida.
 4. interferens

  interferens, fenomen som uppträder vid samverkan mellan två eller flera vågrörelser.

 5. vätskekromatografi

  vätskekromatografi, LC, kromatografisk teknik för separation av ämnen, där den mobila fasen är en vätska; jämför kromatografi.
 6. kognitiv psykologi

  kognitiv psykologi, den del av psykologin som studerar hur människor behandlar information.
 7. FAS

  FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, statlig myndighet för stöd till grundforskning och tillämpad forskning inom områdena arbetsmarknad, arbetsorganisation, arbete och hälsa, folkhälsa, välfärd, omsorg och sociala relationer.
 8. FAS

  FAS, förkortning för engelska free alongside ship (fritt längs fartygets sida), handelsterm som innebär att säljaren är skyldig att leverera godset invid fartygets sida vid avtalad tidpunkt och i avtalad inlastningshamn.
 9. antroposofi

  antroposofi, livs- och världsåskådning grundlagd av den österrikiske naturvetaren, filosofen och Goetheforskaren Rudolf Steiner.
 10. Galileo Galilei

  Galilei, Galileo, född 15 februari 1564, död 8 januari 1642, italiensk naturforskare, son till Vincenzo Galilei.