1. fast fornlämning

  fast fornlämning, en sedan mitten av 1800-talet använd term (införd av B.E. Hildebrand) för anläggningar av arkeologisk karaktär i landskapet.
 2. fast valutakurs

  fast valutakurs, fast växelkurs, system där valutakursen hålls fast vid en viss nivå mot en eller flera valutor.
 3. fast räkning

  fast räkning, att avtal ska fullgöras till ett i förväg överenskommet pris.
 4. fast egendom

  fast egendom, inom fastighetsrätten egendom som består av jord och av denna bildas fastigheter.
 5. fast kostnad

  fast kostnad, kostnad som inte ändras när den producerade mängden ökar eller minskar; t.ex. lokalhyra. Jämför rörlig kostnad.
 6. fast lön

  fast lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och inte beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 7. fast bränsle

  fast bränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i fast form vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 8. fast mått

  fast mått, handelsmått inom skogs- och sågverksnäringen.
 9. fast motion

  fast motion (engelska, egentligen ’snabb rörelse’), benämning på filmscen som spelats in med låg bildhastighet (8–16 bilder per sekund mot normalt 24/25), vilket gör att alla rörelser får ett ökat tempo vid visningen.
 10. fast fiskeredskap

  fast fiskeredskap, enligt fiskelagen (1993:787) fiskebyggnad eller fiskeredskap med ledarm om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå ute mer än två dygn i följd.