1. fast lösning

  fast lösning, termodynamiskt stabil lösning mellan två eller flera grundämnen som delar ett gemensamt gitter i sina legeringar.
 2. Erik Fast

  Fast, Erik, 1883–1976, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot (andra kammaren för Jönköpings län) 1918–56, ordförande i Landstingsförbundet 1944–57.
 3. Howard Fast

  Fast, Howard, 1914–2003, amerikansk författare.
 4. Ernst Fast

  Fast, Ernst, 1881–1959, friidrottare, långdistanslöpare.
 5. köra fast

  köra fas´t verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: fastkörande, fastkörning
  Svensk ordbok
 6. åka fast

  åka fas´t verb åkte åkt, pres. åker ORDLED: åk-er SUBST.: faståkande, faståkning
  Svensk ordbok
 7. fastighet

  fastighet, ett bestämt markområde som enligt jordabalkens regler utgör fast egendom.
 8. fasta

  fasta, äldre term för en stadfästelse av en avyttring av fast egendom; motsvarande nutida lagfart.
 9. Fasterna

  Fasterna, församling i Uppsala stift, Norrtälje kommun, Uppland (Stockholms län); 1 189 invånare (2016).

 10. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.