1. tillbehör till fastighet

  tillbehör till fastighet, detsamma som fastighetstillbehör.
 2. fast anställning

  fast anställning, detsamma som tillsvidareanställning.
 3. intermittent fasta

  intermittent fasta, periodisk fasta, fasta som utövas i perioder, till exempel vissa veckodagar eller vissa delar av dygnet.
 4. laga fasta

  laga fasta, äldre uttryck för lagfart.
 5. fast food

  fast food, den engelska benämningen på snabbmat.
 6. fast klyft

  fast klyft, annat namn på anstående.
 7. tjänande fastighet

  tjänande fastighet, fastighet som ägaren av en annan fastighet enligt ett servitut har rätt att använda på visst sätt.
 8. fast egendom

  fast egendom, inom fastighetsrätten egendom som består av jord och av denna bildas fastigheter.
 9. härskande fastighet

  härskande fastighet, fastighet vars ägare enligt gällande servitut har rätt att dra nytta av annan fastighet, i sammanhanget benämnd tjänande fastighet.
 10. fast valutakurs

  fast valutakurs, fast växelkurs, system där valutakursen hålls fast vid en viss nivå mot en eller flera valutor.