1. fast räkning

  fast räkning, att avtal ska fullgöras till ett i förväg överenskommet pris.
 2. fast bränsle

  fast bränsle, energirik och brännbar substans som befinner sig i fast form vid normalt lufttryck och normal temperatur.
 3. Erik Fast

  Fast, Erik, 1883–1976, politiker (socialdemokrat), riksdagsledamot (andra kammaren för Jönköpings län) 1918–56, ordförande i Landstingsförbundet 1944–57.
 4. fasta priser

  fasta priser, inom nationalekonomin att penningvärdet hålls konstant vid beräkningar och jämförelser av ekonomiska förhållanden vid olika tidpunkter.
 5. fast mått

  fast mått, handelsmått inom skogs- och sågverksnäringen.
 6. fast kostnad

  fast kostnad är en kostnad för en vara eller tjänst som hela tiden är lika stor oavsett hur mycket man använder den.
 7. Howard Fast

  Fast, Howard, 1914–2003, amerikansk författare.
 8. fast lön

  fast lön är en lön som betalas ut regelbundet, oftast en gång i månaden, och inte beror på hur mycket man presterat på arbetet, se lön.
 9. Ernst Fast

  Fast, Ernst, 1881–1959, friidrottare, långdistanslöpare.
 10. fast motion

  fast motion (engelska, egentligen ’snabb rörelse’), benämning på filmscen som spelats in med låg bildhastighet (8–16 bilder per sekund mot normalt 24/25), vilket gör att alla rörelser får ett ökat tempo vid visningen.