1. fast fiskeredskap

  fast fiskeredskap, enligt fiskelagen (1993:787) fiskebyggnad eller fiskeredskap med ledarm om redskapet är fastsatt vid bottnen eller stranden och avses stå ute mer än två dygn i följd.
 2. fast lösning

  fast lösning, termodynamiskt stabil lösning mellan två eller flera grundämnen som delar ett gemensamt gitter i sina legeringar.
 3. 5:2-fasta

  5:2-fasta, 5:2-diet, diet som går ut på att man äter normalt fem dagar och fastar två dagar per vecka, se intermittent fasta.
 4. fasta tillståndets fysik

  fasta tillståndets fysik, engelska solid state physics, delområde av fysiken, som behandlar fasta kroppars struktur samt deras mekaniska, termiska, optiska, elektriska och magnetiska egenskaper med utgångspunkt från modern kvantfysik.
 5. fasta jordens fysik

  fasta jordens fysik, den gren av geofysiken inom vilken man, genom studier av fysikaliska egenskaper, tillstånd och processer i jordens inre, försöker klarlägga jordklotets inre uppbyggnad och utveckling.
 6. fasthet

  fas`thet subst. ~en ORDLED: fast-het-en
  Svensk ordbok
 7. fastighet

  fas`tighet subst. ~en ~er ORDLED: fast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. fasta

  2fas`ta verb ~de ~t ORDLED: fast-ar SUBST.: fastande; 1fasta
  Svensk ordbok
 9. fastta

  fas`tta äv. fas`ttaga verb fasttog fasttagit fasttagen fasttagna, pres. fasttar äv. fasttager ORDLED: fast--tag-it SUBST.: fasttagande, fasttagning
  Svensk ordbok
 10. fasta

  3fas`ta subst., ingen böjning
  Svensk ordbok