1. fast

  1fast adv.
  Svensk ordbok
 2. faster

  faster [fas´- äv. fas`-] subst. ~n fastrar ORDLED: fastr-ar
  Svensk ordbok
 3. fasta

  1fas`ta subst. ~n fastor ORDLED: fast-an
  Svensk ordbok
 4. fast

  3fast konj.
  Svensk ordbok
 5. fast

  2fast adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 6. atlant

  atlant, stenfigur utformad som manlig bärande gestalt, vilken i stället för pelare eller kolonn bär upp valv eller bjälklag.
 7. spont

  spont, spånt, spontfog, fog mellan brädor, bildad av not och fast eller lös fjäder.
 8. Dwayne Johnson

  Johnson, Dwayne, född 1972, amerikansk skådespelare, producent och professionell fribrottare (wrestling) i World Wrestling Entertainment (WWE).

 9. köra fast

  köra fas´t verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: fastkörande, fastkörning
  Svensk ordbok
 10. bita sig fast

  bita sig fas´t verb bet bitit, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: fastbitande
  Svensk ordbok