1. kropp

  kropp [kråp´] subst. ~en ~ar ORDLED: kropp-en
  Svensk ordbok
 2. jord

  jo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: jord-en
  Svensk ordbok
 3. sitta

  sitt`a verb satt suttit, pres. sitter ORDLED: sitt-er SUBST.: sittande (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 4. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok
 5. 1få verb fick fått, pres. får
  Svensk ordbok
 6. ord

  o´rd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en; efter prep. ibl. ~a ORDLED: ord-et
  Svensk ordbok
 7. hand

  hand subst. ~en händer [hän´d-] ORDLED: hand-en
  Svensk ordbok
 8. köra

  kö`ra verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: körande, körning (till 1--4 och 6); körsel (till 1)
  Svensk ordbok
 9. sticka

  2stick`a verb stack stuckit stucken stuckna, pres. sticker ORDLED: stick-er SUBST.: stickande (till 1,2,4--10, stickning (till 1,2,6,8 och 9); 2stick (till 1)
  Svensk ordbok
 10. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok