1. köra fast

  köra fas´t verb körde kört, pres. kör ORDLED: kör-de SUBST.: fastkörande, fastkörning
  Svensk ordbok
 2. bita sig fast

  bita sig fas´t verb bet bitit, pres. biter ORDLED: bit-er SUBST.: fastbitande
  Svensk ordbok
 3. åka fast

  åka fas´t verb åkte åkt, pres. åker ORDLED: åk-er SUBST.: faståkande, faståkning
  Svensk ordbok
 4. klamra sig fast

  klamra sig fas´t verb klamrade klamrat ORDLED: klamr-ar SUBST.: fastklamrande, fastklamring
  Svensk ordbok
 5. bottenfast

  bottenfast [båt`-] adj., neutr. ~ ORDLED: botten--fast
  Svensk ordbok
 6. klippfast

  klipp`fast adj., neutr. ~ ORDLED: klipp--fast
  Svensk ordbok
 7. saneringsfastighet

  sane`ringsfastighet subst. ~en ~er ORDLED: san-er-ings--fast-ig-het-en
  Svensk ordbok
 8. väggfast

  vägg`fast adj., neutr. ~ ORDLED: vägg--fast
  Svensk ordbok
 9. jordfast

  jo`rdfast adj., neutr. ~ ORDLED: jord--fast
  Svensk ordbok
 10. trosfast

  tro`sfast adj., neutr. ~ ORDLED: tros--fast
  Svensk ordbok