1. fastighetsbyrå

  fas`tighetsbyrå subst. ~n ~er ORDLED: fast-ig-hets--byr-ån
  Svensk ordbok
 2. fastfrusen

  fas`tfrusen adj. fastfruset fastfrusna ORDLED: fast--frus-en
  Svensk ordbok
 3. trofasthet

  tro`fasthet subst. ~en ORDLED: tro--fast-het-en
  Svensk ordbok
 4. golvfast

  golvfast [gål`v-] adj., neutr. ~ ORDLED: golv--fast
  Svensk ordbok
 5. konsistens

  konsisten´s subst. ~en ~er ORDLED: kon-sist-ens-en
  Svensk ordbok
 6. fastighetsskötare

  fas`tighetsskötare subst. ~n äv. fastighetsskötarn, plur. ~, best. plur. fastighetsskötarna ORDLED: fast-ig-hets--sköt-ar-en
  Svensk ordbok
 7. klabba

  klabb`a verb ~de ~t ORDLED: klabb-ar SUBST.: klabbande
  Svensk ordbok
 8. hållfasthet

  håll`fasthet subst. ~en ORDLED: håll--fast-het-en
  Svensk ordbok
 9. inbiten

  in`biten adj. inbitet inbitna ORDLED: in--bit-en
  Svensk ordbok
 10. jordskorpa

  jo`rdskorpa subst. ~n ORDLED: jord--skorp-an
  Svensk ordbok