1. skruvstycke

  skru`vstycke subst. ~t ~n ORDLED: skruv--styck-et
  Svensk ordbok
 2. fastighetstaxering

  fas`tighetstaxering subst. ~en ~ar ORDLED: fast-ig-hets--tax-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. stå

  1stå subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. landbacken

  lan`dbacken subst., best. f. ORDLED: land--back-en
  Svensk ordbok
 5. fastlagsbulle

  fas`tlagsbulle subst. ~n fastlagsbullar ORDLED: fast-lags--bull-en
  Svensk ordbok
 6. flygbas

  fly`gbas subst. ~en ~er ORDLED: flyg--bas-en
  Svensk ordbok
 7. kedja

  2kedja [çä`d- el. çe`d-] verb ~de ~t ORDLED: kedj-ar SUBST.: kedjande
  Svensk ordbok
 8. vänfast

  vänfast [vän`-] adj., neutr. ~ ORDLED: vän--fast
  Svensk ordbok
 9. vattenfast

  vatt`enfast adj., neutr. ~ ORDLED: vatt-en--fast
  Svensk ordbok
 10. avkomsträtt

  a`vkomsträtt subst. ~en ORDLED: av-komst--rätt-en
  Svensk ordbok