1. nagla

  na`gla verb ~de ~t ORDLED: nagl-ar SUBST.: naglande, nagling
  Svensk ordbok
 2. flottbas

  flottbas [flåt`-] subst. ~en ~er ORDLED: flott--bas-en
  Svensk ordbok
 3. kärnis

  kä`rnis subst. ~en ORDLED: kärn--is-en
  Svensk ordbok
 4. rundtörn

  run`dtörn subst. ~en ~ar ORDLED: rund--törn-en
  Svensk ordbok
 5. syrafast

  sy`rafast adj., neutr. ~ ORDLED: syra--fast
  Svensk ordbok
 6. böjhållfasthet

  böj`hållfasthet subst. ~en ORDLED: böj--håll-fast-het-en
  Svensk ordbok
 7. smörjfett

  smör`jfett subst. ~et ORDLED: smörj--fett-et
  Svensk ordbok
 8. fastlänning

  fas`tlänning subst. ~en ~ar ORDLED: fast--länn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. glödkropp

  glö`dkropp subst. ~en ~ar ORDLED: glöd--kropp-en
  Svensk ordbok
 10. väggtelefon

  vägg`telefon subst. ~en ~er ORDLED: vägg--tele-fon-en
  Svensk ordbok