1. fast valutakurs

  fast valutakurs, fast växelkurs, system där valutakursen hålls fast vid en viss nivå mot en eller flera valutor.
 2. monetarism

  monetarism, riktning inom ekonomisk teori som understryker penningmängdens betydelse för prisnivån.

 3. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.
 4. Koreakriget

  Koreakriget, väpnad konflikt om Korea 1950–53.

 5. ordbok

  ordbok, liksom lexikon en ordnad förteckning över en väsentlig del av ett språks ord med uppgifter av någon av de typer som anges i det följande.
 6. fast växelkurs

  fast växelkurs, se fast valutakurs.
 7. gravitation

  gravitation, den attraherande kraft (dragningskraften) som verkar mellan alla materiekroppar.
 8. fast fornlämning

  fast fornlämning, en sedan mitten av 1800-talet använd term (införd av B.E. Hildebrand) för anläggningar av arkeologisk karaktär i landskapet.

 9. Adolf Hitler

  Hitler, Adolf, född 20 april 1889, död 30 april 1945, tysk politiker (nazist), rikskansler från 1933, statschef från 1934.

 10. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).