1. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 2. Kubakrisen

  Kubakrisen, en allvarlig politisk kris i relationerna mellan USA och Sovjetunionen 1962, vilken hotade att utlösa ett tredje världskrig.

 3. Marie Curie

  Curie, Marie, född Skłodowska, född 7 november 1867, död 4 juli 1934, polsk-fransk fysiker och kemist; jämför släktartikel Curie.
 4. Saturnus

  Saturnus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.

 5. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 6. solidaritet

  solidaritet, sammanhållning mellan människor inom en grupp, klass, nation eller i hela världen med beredskap för inbördes hjälp.
 7. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.

 8. Uranus

  Uranus är en av de yttre planeterna i vårt solsystem.
 9. Selma Lagerlöf

  Lagerlöf, Selma, född 20 november 1858, död 16 mars 1940, författare, Nobelpristagare 1909, första kvinnliga ledamot av Svenska Akademien från 1914; jämför släktartikel Lagerlöf.
 10. ribosom

  ribosom [uttalas ribbåså´m] är en partikel i en levande cell där proteiner tillverkas. Man kan säga att ribosomerna är cellens proteinfabriker.