1. ackja

  ackja, akja , samisk släde, dragen av ren, byggd som en båt med köl, stäv, spant och bord och i varierande former.
 2. utomkvedshavandeskap

  utomkvedshavandeskap är en onormal graviditet som beror på att ett befruktat ägg inte når fram till livmodern utan fastnar på vägen dit.
 3. bolus

  bolus, främmande kropp (ofta matbit) som fastnat i svalget eller matstrupen.
 4. deglacera

  deglacera, att koka ur en stekpanna eller en stekgryta med t.ex. vin, vatten, buljong eller grädde för att ta till vara de smakämnen som har fastnat i pannan vid tillagningen av en maträtt.
 5. embolisering

  embolisering, tilltäppning av ett blodkärl genom en propp, oftast en blodpropp, som följt blodströmmen och fastnat i kärlet.
 6. epizoisk spridning

  epizoisk spridning, förhållandet att växters diasporer, dvs. spridningskroppar (främst frukter och frön), fastnar utanpå djur och sprids med dessa.
 7. tätörtsväxter

  tätörtsväxter, Lentibulariaceae , familj tvåhjärtbladiga växter som omfattar ca 180 arter fleråriga vatten- och sumpmarksörter och som har världsvid utbredning.
 8. spindlar

  spindlar är en grupp djur med åtta ben som kan spinna trådar.
 9. galvaniskt element

  galvaniskt element är en anordning som ger elektrisk ström från en kemisk reaktion.
 10. humlor

  humlor är insekter som är släkt med bin och getingar.