1. immunkomplex

  immunkomplex, molekylkomplex som bildats vid reaktion mellan antikropp och antigen.
 2. adamsäpplet

  adamsäpplet, den framskjutande delen av struphuvudets sköldbrosk i halsens mittlinje.
 3. lungembolism

  lungembolism, sjukdom som orsakas av en eller flera blodproppar vilka efter passagen av högra hjärthalvan fastnar i lungartärerna.
 4. embolus

  embolus, pluralis emboli blodpropp eller annan typ av propp (t.ex. fettembolus) som följer med blodströmmen och som genom att fastna i något blodkärl hindrar blodflödet till organ eller vävnader så att dessa skadas.
 5. tromboembolism

  tromboembolism, sjukdomstillstånd där en blodpropp ( tromb) bildas någonstans i kärlsystemet och där ett eller flera blodproppsstycken ( emboli) lossnar och förs med blodströmmen till trängre ställen i kärlträdet där de fastnar.
 6. Littres bråck

  Littres bråck (efter den franske läkaren Alexis Littre, 1658–1725), en mycket sällsynt form av inklämt bråck som uppstår då en Meckels divertikel fastnar i ett ljumskbråck.
 7. stick–slip

  stick–slip, fenomen som orsakar vibrationer i mekaniska don.
 8. sileshår

  sileshår är en grupp insektsätande växter.

 9. njurstenssjukdom

  njurstenssjukdom, eller njursten, är en sjukdom som orsakas av att små ”stenar” fastnar i urinvägarna.
 10. limstång

  limstång, limspö , äldre fångstredskap för småfåglar, bestående av en stång bestruken med segt lim (fågellim), i vilket fågeln fastnar då fågelfängaren träffar den med stången.