1. kardborrar

  kardborrar är en grupp växter.
 2. magnetfilter

  magnetfilter, utrustning för koncentration av järnpartiklar ur vätskor.
 3. Desmodium

  Desmodium, det vetenskapliga namnet på ett släkte ärtväxter med ca 300 arter, de flesta ett- till fleråriga örter, hemmahörande i Östasien, Brasilien och Mexico.
 4. kameleont

  kameleont är namnet på olika små ödlor som finns i varma länder, särskilt i Afrika.
 5. asfaltsjö

  asfaltsjö, ansamling av naturasfalt som går i dagen vid markytan.
 6. inneslutning

  inneslutning, term inom geologin. Inneslutningar kallas dels mikroskopiska gas- eller vätskebubblor i kristaller men även främmande kristaller, dels fragment av äldre bergarter i en magmatisk bergart, dels också insekter och barr m.m. som fastnat i kåda som fossiliserats, dvs. bärnsten.
 7. spikmatta

  spikmatta, polisiärt hjälpmedel för att tvinga fordon till stopp.
 8. sond

  sond, probe (engelska), sökfragment, litet DNA- eller RNA-fragment som märkts med en radionuklid eller med fluorescerande färgämne, så att man kan påvisa om och i så fall var sonden fastnar vid hybridisering mot annat DNA eller RNA som ska undersökas (se DNA-hybridisering).
 9. imprint

  imprint, avtryck på objektglas från snittytan på ett vävnadsprov, t.ex. en tumör.
 10. Veronikas svetteduk

  Veronikas svetteduk, den duk som en kvinna enligt legenden torkade Jesu ansikte med när han bar korset på väg till Golgota, varvid hans bild fastnade på duken.