1. fastställelsedom

  fastställelsedom, avgörande där domstolen fastställer att visst rättsförhållande föreligger eller inte föreligger utan att uttala något om den eventuella prestation som kan vara förenad med det ifrågavarande rättsförhållandet.
 2. fastställelsetalan

  fastställelsetalan, talan inför domstol där käranden yrkar att rätten ska fastställa att ett visst rättsförhållande föreligger eller inte föreligger.
 3. fastställa

  fas`tställa verb fastställde fastställt, pres. fastställer ORDLED: fast--ställ-er SUBST.: fastställande; fastställelse
  Svensk ordbok
 4. fastslå

  fas`tslå verb fastslog fastslagit fastslagen fastslagna, pres. ~r ORDLED: fast--slag-it SUBST.: fastslående; fastslagning
  Svensk ordbok
 5. positiv fastställelsetalan

  positiv fastställelsetalan, sådan talan inför domstol som går ut på att rätten ska fastställa att ett visst rättsförhållande föreligger, t.ex. att käranden är rätt ägare till en fastighet.
 6. negativ fastställelsetalan

  negativ fastställelsetalan, sådan talan inför domstol där käranden yrkar att domstolen ska fastställa att ett visst rättsförhållande inte föreligger, exempelvis att någon betalningsskyldighet inte föreligger.
 7. FAST

  FAST, Five hundred meter Aperture Spherical radio Telescope, världens största astronomiska radioteleskop, beläget i Guizhouprovinsen, Kina.

 8. fastighet

  fastighet, ett bestämt markområde som enligt jordabalkens regler utgör fast egendom.
 9. fasta

  fasta, frivilligt avstående från föda, till exempel som ett led i en religiös ritual eller i en medicinsk behandling.
 10. Fasterna

  Fasterna, församling i Uppsala stift, Norrtälje kommun, Uppland (Stockholms län); 1 189 invånare (2016).