1. fatwa

  fatwa, fatwā, fetwa, utlåtande eller ”svar” av en mufti eller religiös lärd över en fråga gällande islams regler.
 2. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.
 3. Malala Yousafzai

  Yousafzai, Malala, född 12 juli 1997, pakistansk bloggare och aktivist för flickors och kvinnors rätt till utbildning, mottagare av Nobels fredspris 2014.
 4. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 5. Sayyed Ali Khamenei

  Khamenei, Hojjatoleslam Sayyed Ali, född 1940, iransk religiös ledare och politiker, president 1981–89, sedan 1989 landets högsta religiösa överhuvud.
 6. Ruhollah Khomeyni

  Khomeyni, Ruhollah, persiska Rūḥollāh Khomeynī, född 24 september 1902 (?), död 3 juni 1989, iransk religiös och politisk ledare (ayatolla), landets verkliga överhuvud från 1979.
 7. mufti

  mufti, muftī, rättslärd funktionär i det muslimska samhället, ofta statligt anställd, med uppgift att på frågor som staten, institutioner, organisationer eller enskilda ställer avge en fatwa.
 8. al-Qaida

  al-Qaida, al-qā˙ida, islamistisk nätverksorganisation bestående av flera militanta sunnitiska grupper.

 9. fatwa

  fat´wa subst. ~n fatwor ORDLED: fatw-an
  Svensk ordbok
 10. taqlid

  taqlid, taqlīd, i den islamiska rätten och jurisprudensen ( fiqh) benämning på att man följer de rättslärdes tidigare utsagor ( fatwa) och inte försöker göra någon nytolkning.