1. islam

  islam är den religion som har Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 2. fetwa

  fetwa, legalt utlåtande inom islamisk rätt, se fatwa.
 3. Yusuf al-Qaradawi

  al-Qaradawi, Yusuf, arabiska Yūsuf al-Qaraḍāwī, född 1926, egyptisk islamisk teolog och TV-predikant.
 4. Salman Rushdie

  Rushdie, Sir Salman, född 19 juni 1947, indisk-brittisk (engelskspråkig) författare.

 5. stormufti

  stormufti, den av staten utsedde och auktoriserade högste rådgivaren om islamisk praxis i ett muslimskt land.
 6. Mauretanien

  Mauretanien, stat i Västafrika.

 7. Malaysia

  Malaysia, stat i Sydöstasien.