1. mosasaurier

  mosasaurier, Mosasauridae, havsvaraner, utdöd familj varanlika ödlor.
 2. backanter

  backanter kallades de grekiska kvinnor under antiken som deltog i de religiösa fester som hölls för guden Dionysos (som även kallades Bacchus).
 3. äkta paddor

  äkta paddor, paddor, Bufonidae, familj stjärtlösa groddjur med knappt 350 arter.
 4. chitinozoer

  chitinozoer, Chitinozoa, en utdöd grupp organismer funna i lager från ordovicium till devon (ca 500–370 miljoner år gamla).
 5. knäppare

  knäppare, Elateridae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 9 000 arter, varav 90 har påträffats i Sverige.
 6. dagfjärilar

  dagfjärilar, arterna i två överfamiljer fjärilar: tjockhuvudfjärilar och äkta dagfjärilar, med familjerna tjockhuvuden, riddarfjärilar, vitfjärilar, juvelvingar och praktfjärilar (ädelfjärilar) och totalt ca 15 000 arter, varav 121 i Sverige.
 7. mångfotingar

  mångfotingar, tusenfotingar, Myriapoda, överklass leddjur som har världsvid utbredning och omfattar ca 13 000 arter, varav minst 91 i Sverige.
 8. kackerlackor

  kackerlackor, Blattodea (synonym Blattaria), ordning insekter, ofta förd till gruppen äggpaketerare.
 9. kattloppa

  kattloppa, Ctenocephalides felis, art i insektsordningen loppor.
 10. Johan Tobias Sergel

  Johan Tobias Sergel var en svensk skulptör och tecknare i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.