1. mikrofauna

  mikrofauna, ofta artrik fauna, sammansatt av mikroskopiska djur i luft, vatten och jord samt i och på växter, djur, människor och andra organismer.
 2. funga

  funga, mångfalden av arter av svampar som förekommer inom ett visst område eller i en viss miljö, motsvarigheten till fauna och flora.
 3. bäcksländor

  bäcksländor, Plecoptera, insektsordning som förekommer över hela världen och omfattar knappt 2 000 arter, varav 37 i Sverige.
 4. våtmark

  våtmark, sankmark, under en stor del av året vattenmättad mark, oftast med grundvattenytan nära markytan eller över denna; även mycket grunda sjöar med vegetation räknas som våtmarker.
 5. dvärgstritar

  dvärgstritar, Cicadellidae , familj i insektsordningen växtsugare.
 6. spyflugor

  spyflugor, Calliphoridae, familj flugor som har världsvid utbredning och omfattar drygt 1 000 arter, varav 49 i Sverige.
 7. gräsminerarmalar

  gräsminerarmalar, Elachistidae , familj fjärilar som har världsvid utbredning och omfattar ca 200 arter (flest på norra halvklotet), varav 64 i Sverige.
 8. avifauna

  avifauna, fågelfaunan inom ett begränsat geografiskt område eller under ett begränsat geologiskt tidsavsnitt.
 9. dykare

  dykare, dykarbaggar, Dytiscidae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 4 000 arter, varav 150 i Sverige, bl.a. i släktena Dytiscus, Hydroporus, Agabus och Ilybius.
 10. pirålar

  pirålar, Myxini, klass i fiskgruppen rundmunnar.