1. Vaslav Nijinsky

  Nijinsky, Vaslav, ryska Vatslav Nizjinskij, född ca 1889, död 1950, rysk dansör och koreograf, bror till Bronislava Nijinska.
 2. nival

  nival (latin nivalis ’snöig’, ’snö-’, av nix, genitiv nivis, ’snö’), med anknytning till snö.
 3. infauna

  infauna, marinbiologisk och limnologisk term för de djur som lever nedgrävda eller inborrade i ett substrat, till skillnad från epifauna, djur som lever ovanpå ett substrat.
 4. faunistik

  faunistik, läran om ett områdes fauna och de ingående arternas utbredning.
 5. harar och kaniner

  harar och kaniner, Leporidae, familj hardjur som förekommer över hela världen utom i Antarktis (i Australien och på Nya Zeeland dock endast de två inplanterade arterna vildkanin och fälthare).
 6. balett

  balett kallas en form av dans som framförs på en scen till musik.
 7. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 8. Makassarsundet

  Makassarsundet, sund i Sydöstasien mellan Borneo och Sulawesi; 800 km långt.
 9. elektroreceptorer

  elektroreceptorer, elsinnesorgan , elsinnesceller, celler som registrerar elektriska förändringar.
 10. stritar

  stritar, Auchenorrhyncha, underordning i insektsordningen halvvingar.