1. barock

  barock, en kulturepok eller stilriktning (inom olika konstarter).
 2. keramik

  keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
 3. Demokratiska partiet

  Demokratiska partiet, politiskt parti i USA.
 4. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 5. Sri Lanka

  Sri Lanka, till 1972 Ceylon, stat i södra Asien.

 6. Ryssland

  Ryssland, äldre statsbildning i Östeuropa.
 7. Togo

  Togo, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 8. romersk konst

  romersk konst, konsten i antikens Rom och i det romerska riket.
 9. ornamentik

  ornamentik, ornamental utsmyckning av ett föremål, en byggnad, ett musikstycke; även samlingsterm för olika slags ornament samt benämning på läran om dessa.
 10. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.