1. islamisk filosofi

  islamisk filosofi, filosofi inom den islamiska kulturen, med mer eller mindre stark anknytning till religionen.
 2. Samuel Fuller

  Fuller, Samuel, 1911–97, amerikansk filmregissör.

 3. tvåpartisystem

  tvåpartisystem, en dualistisk uppdelning av ett partipolitiskt system.
 4. sovchos

  sovchos, statsjordbruk i Sovjetunionen.
 5. Anders Lagercrona

  Lagercrona, Anders, 1654–1739, friherre (1705), militär, generalmajor 1704.
 6. John Harrison

  Harrison, John, 1693–1776, brittisk urmakare och finmekaniker som konstruerade ett flertal kronometrar med vilka han löste det s.k. longitudproblemet, vilket innebar att bestämma longituden för ett fartyg, dvs. positionen på havet.
 7. Ann Demeulemeester

  Demeulemeester, Ann, född 1959, belgisk kläddesigner, utbildad vid konstakademien i Antwerpen 1978–81.
 8. Svante Foerster

  Foerster, Svante, 1931–80, författare, kulturjournalist.
 9. kastratsångare

  kastratsångare, manlig sångare som kastrerats som barn för att bevara gosstämmans tonomfång efter målbrottet.
 10. Henrik III

  Henrik III (franska Henri III), 1551–89, kung av Polen 1573–74 och av Frankrike från 1574.