1. korintisk ordning

  korintisk ordning, den smäckraste och rikast utformade av de tre grekiska kolonnordningarna.
 2. ottonsk konst och arkitektur

  ottonsk konst och arkitektur, konst och arkitektur i det tysk-romerska riket under tiden 919–1056.
 3. islamisk filosofi

  islamisk filosofi, filosofi inom den islamiska kulturen, med mer eller mindre stark anknytning till religionen.
 4. Josef

  Josef, enligt Bibeln den näst yngste av Jakobs tolv söner (Första Moseboken 37–50).
 5. Botswana

  Botswana, stat i södra Afrika

 6. Samuel Fuller

  Fuller, Samuel, 1911–97, amerikansk filmregissör.

 7. tvåpartisystem

  tvåpartisystem, en dualistisk uppdelning av ett partipolitiskt system.
 8. sovchos

  sovchos, statsjordbruk i Sovjetunionen.
 9. Anders Lagercrona

  Lagercrona, Anders, 1654–1739, friherre (1705), militär, generalmajor 1704.
 10. John Harrison

  Harrison, John, 1693–1776, brittisk urmakare och finmekaniker som konstruerade ett flertal kronometrar med vilka han löste det s.k. longitudproblemet, vilket innebar att bestämma longituden för ett fartyg, dvs. positionen på havet.