1. Svante Foerster

  Foerster, Svante, 1931–80, författare, kulturjournalist.
 2. kastratsångare

  kastratsångare, manlig sångare som kastrerats som barn för att bevara gosstämmans tonomfång efter målbrottet.
 3. Henrik III

  Henrik III (franska Henri III), 1551–89, kung av Polen 1573–74 och av Frankrike från 1574.
 4. Tyska orden

  Tyska orden, tyska Deutscher Orden, latin Ordo domus Sanctae Mariae Theutonicorum, andlig riddarorden grundad av köpmän från Bremen och Lübeck under belägringen av Acre (nuvarande Akko) 1189–90.
 5. empir

  empir, empire, kejsarstil, en till ursprunget fransk konststil från 1800-talets första decennier, kulminerande under Napoleon I:s kejsardöme 1804–15; stilen framträdde särskilt inom arkitektur, konsthantverk och dräktmode.
 6. stormaktstiden

  stormaktstiden, i svensk historieskrivning gängse benämning på perioden från Gustav II Adolfs trontillträde 1611 till Karl XII:s död 1718, då Sverige förvärvade och upprätthöll en stormaktsställning i Europa.

 7. Mike Leigh

  Leigh, Mike, född 1943, brittisk filmregissör, manusförfattare och pjäsförfattare.

 8. François Boucher

  Boucher, François, född 29 september 1703, död 30 maj 1770, fransk konstnär.
 9. hårarbete

  hårarbete, prydnadsting av främst människohår, ofta i form av ett minnessmycke med hår från t.ex. en trolovad, en vän eller en avliden anhörig.
 10. George Hepplewhite

  Hepplewhite, George, död 1786, brittisk möbelkonstnär.