1. febrig

  fe`brig adj. ~t ORDLED: febr-ig
  Svensk ordbok
 2. ebolafeber

  ebolafeber, ebola, infektionssjukdom som hör till gruppen hemorragiska febrar.

 3. hemorragiska febrar

  hemorragiska febrar, blödarfebrar, grupp av infektionssjukdomar vilka orsakar rubbad blodkoagulation och i extrema fall blödningar i hud, slemhinnor eller inre organ.
 4. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 5. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk upptäcktsresande.

 6. Halleys komet

  Halleys komet, egentligen 1P/Halley, historiens mest framträdande komet, vilken har observerats vid varje passage i solens närhet sedan 240 f.Kr.
 7. franska revolutionskalendern

  franska revolutionskalendern antogs i november 1793 men hade som utgångspunkt 1 vendémiaire år I, dvs. 22 september 1792, då republiken infördes.
 8. gula febern

  gula febern, infektionssjukdom hos människa vilken orsakas av ett virus i familjen flavivirus.
 9. denguefeber

  denguefeber, infektionssjukdom hos människa vilken hör till gruppen hemorragiska febrar.
 10. forskningsresor

  forskningsresor utförs väsentligen i syfte att systematiskt insamla kunskap.