1. Malmö

  Malmö, centralort (stad) i Malmö kommun, Skåne (Skåne län); 301 706 invånare (2016).

 2. bunyavirus

  bunyavirus, Bunyaviridae, familj virus som omfattar flera hundra virustyper.
 3. infektionssjukdomar

  infektionssjukdomar, sammanfattande benämning på sjukdomar orsakade av något biologiskt smittämne (virus, prioner, bakterier, protozoer, svampar eller flercelliga parasiter).
 4. koreansk hemorragisk feber

  koreansk hemorragisk feber, av hantaanvirus orsakad infektionssjukdom som förekommer i Ryska federationen och Sydöstasien.
 5. hantaanvirus

  hantaanvirus (efter Hantaan, gränsflod mellan Nord- och Sydkorea), virus i gruppen hantavirus i familjen bunyavirus.
 6. Robert Aldrich

  Aldrich, Robert, 1918–83, amerikansk filmregissör.
 7. Hanna Wallsten

  Wallsten, Hanna, född 1973, författare och journalist.
 8. Rodrigo Borja

  Borja Cevallos, Rodrigo, född 1937, ecuadoriansk politiker, president 1988–92.
 9. Sjöförsvarsdepartementet

  Sjöförsvarsdepartementet, statsdepartement som tillkom vid departementalreformen 1840 som en del av Kungl. Maj:ts kansli.
 10. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.