1. Capitano

  Capitano, Il Capitano, stående figur inom commedia dell’arte.
 2. FIG

  FIG, Fédération Internationale de Gymnastique, Internationella gymnastikförbundet, bildades 1881 i Liège som FEG, Fédération Européenne de Gymnastique, och är det äldsta ännu existerande internationella idrottsförbundet.
 3. fegljus

  fegljus, ett ljusfenomen som enligt folktraditionen i bl.a. de nordiska länderna ansetts båda ett stundande dödsfall, när det visar sig t.ex. över ett hus.
 4. Rickard Fuchs

  Fuchs, Rickard, född 1946, författare, läkare.
 5. Lokasenna

  Lokasenna, gudadikt i den poetiska Eddan.

 6. Herman Wouk

  Wouk, Herman, 1915–2019, amerikansk författare.

 7. musikal

  musikal, musikteaterform som sammanfogar tal, sång och dans.
 8. Falkenberg

  Falkenberg, kommun och tätort i Halland och Västergötland (Hallands län).

 9. Sandvik

  Sandvik, f.d. församling i Växjö stift, Gislaveds kommun, Småland (Jönköpings län).
 10. Thersites

  Thersites (grekiska Thersitēs), grekisk deltagare i trojanska kriget, i ”Iliaden” beskriven som ful, feg, lågsinnad och otidig.