1. såtillvida

  såtillvida [så´-, -vi`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: så--till-vida
  Svensk ordbok
 2. stackare

  stack`are subst. ~n äv. stackarn, plur. ~, best. plur. stackarna ORDLED: stack-ar-en
  Svensk ordbok
 3. räddhågad

  rädd`hågad adj. räddhågat ORDLED: rädd--håg-ad
  Svensk ordbok
 4. försiktig

  försik´tig adj. ~t ORDLED: för-sikt-ig
  Svensk ordbok
 5. flykt

  1flykt subst. ~en ~er ORDLED: flykt-en
  Svensk ordbok
 6. kräk

  kräk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kräk-et
  Svensk ordbok
 7. krake

  kra`ke subst. ~n krakar ORDLED: krak-en
  Svensk ordbok
 8. feja

  fej`a verb ~de ~t ORDLED: fej-ar SUBST.: fejande, fejning
  Svensk ordbok
 9. modig

  mo`dig adj. ~t ORDLED: mod-ig
  Svensk ordbok
 10. sill

  sill subst. ~en ~ar ORDLED: sill-en
  Svensk ordbok