1. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 2. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 3. rättsligt fel

  rättsligt fel, juridisk term för det fall att en vara i strid mot avtalets bestämmelser innehåller s.k. sakrättsliga begränsningar genom att annan gör gällande äganderätt eller panträtt eller annan liknande rätt i varan.
 4. felmarginal

  felmarginal, en övre gräns för urvalsfelet i en skattning.
 5. Feliks Dzerzjinskij

  Dzerzjinskij, Feliks, 1877–1926, sovjetisk politiker av polsk börd.

 6. felhandling

  felhandling, parapraxi , enligt Freud en handling som avslöjar en bortträngd, omedveten önskan.
 7. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 8. Felix Mendelssohn

  Mendelssohn Bartholdy, Felix, född 3 februari 1809, död 4 november 1847, tysk tonsättare, bror till Fanny Mendelssohn, sonson till Moses Mendelssohn.

 9. fellatio

  fellatio, sexuell teknik där en mans (kvinnliga eller manliga) partner stimulerar hans penis med mun och tunga.
 10. Felicity Jones

  Jones, Felicity, född 1983, brittisk skådespelerska.