1. fel

  fel, term inom numerisk analys som betecknar avvikelsen mellan en exakt storhet x och dess approximant x~. Absolutfelet definieras δx=x~−x och relativfelet δx/x.
 2. fel

  fel, matematisk term som används på många olika sätt.
 3. Felix Mendelssohn

  Mendelssohn Bartholdy, Felix, född 3 februari 1809, död 4 november 1847, tysk tonsättare, bror till Fanny Mendelssohn, sonson till Moses Mendelssohn.

 4. fel

  fel, juridisk term som innebär att ett avtal inte fullgjorts på avtalat sätt eller såsom mottagaren av en vara eller tjänst med fog kunnat förvänta sig.
 5. Felix Herngren

  Herngren, Felix, född 1967, komiker och filmregissör, bror till Måns Herngren och Moa Herngren.

 6. abstrakt fel

  abstrakt fel, objektivt fel, avvikelse från en viss normal standard, såsom när en vara eller en utförd tjänst inte är så som man normalt kan förvänta sig.
 7. Felipe VI

  Felipe VI, Filip VI, tidigare prins av Asturien, född 1968, spansk kung sedan 2014, son till Juan Carlos I och Sofia.

 8. avhjälpande av fel

  avhjälpande av fel, köprättslig term för den skyldighet som bl.a. vilar på säljare av lös egendom.
 9. felmarginal

  felmarginal, en övre gräns för urvalsfelet i en skattning.
 10. feloni

  feloni, brott mot de ömsesidiga trohetsförpliktelser som utmärkte länsväsendet i det medeltida Västeuropa (jämför feodalism).