1. Felix Hamrin

  Hamrin, Felix, 1875–1937, frisinnad politiker, statsminister 1932 ; jämför släktartikel Hamrin.
 2. Felicity Jones

  Jones, Felicity, född 1983, brittisk skådespelerska.

 3. avhjälpande av fel

  avhjälpande av fel, köprättslig term för den skyldighet som bl.a. vilar på säljare av lös egendom.
 4. felmarginal

  felmarginal, en övre gräns för urvalsfelet i en skattning.
 5. feloni

  feloni, brott mot de ömsesidiga trohetsförpliktelser som utmärkte länsväsendet i det medeltida Västeuropa (jämför feodalism).
 6. felnäring

  felnäring, felaktigt sammansatt eller otillräcklig kost.
 7. felslut

  felslut, oriktig slutledning eller bevisföring.
 8. Felix Kersten

  Kersten, Felix, 1898–1960, estländsk-tysk läkare, Heinrich Himmlers massör.
 9. Felipe Calderón

  Calderón, Felipe, född 1962, mexikansk politiker, president 2006–12.
 10. fel

  1fel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fel-et
  Svensk ordbok