1. jom kippur

  jom kippur, yom kippur, försoningsdagen, en av de främsta judiska helgdagarna.

 2. fela

  fela är ett annat namn på stråkinstrumentet violin.
 3. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 4. felintensitet

  felintensitet, statistisk term. Felintensiteten hos en reparerbar enhet vid tiden t är ett mått på risken att fel skall uppstå på enheten under ett kort tidsintervall omedelbart efter tidpunkten t.
 5. felixgubbar

  felixgubbar, en till Felixdagen (14 januari) knuten sydöstskånsk motsvarighet till seden med knutgubbar.
 6. Feldenkraismetoden

  Feldenkraismetoden, kroppsbehandlingsmetod som bygger på medvetenhet genom rörelse.
 7. felparkeringsavgift

  felparkeringsavgift, en kommunal avgift som kan tas ut av kommun som svarar för parkeringsövervakning.
 8. felloderm

  felloderm, den vävnad som avsätts inåt från ett korkkambium (fellogen) i växter.
 9. Fela Anikulapo Kuti

  Kuti, Fela Anikulapo, 1938–97, nigeriansk saxofonist och sångare.
 10. Felix Mitelman

  Mitelman, Felix, född 1940, cancerforskare, professor i klinisk genetik vid Lunds universitet sedan 1980.