1. moral

  moral är regler för vad som anses vara rätt och fel, se etik.
 2. Perpetua och Felicitas

  Perpetua och Felicitas, kvinnliga martyrer i Karthago ca 200.
 3. filosofi

  filosofi är den vetenskap som studerar de grundläggande villkoren för tillvaron, vetandet och moralen.
 4. intentionellt felslut

  intentionellt felslut, intentionalistiskt felslut (engelska intentional fallacy), slutledning som från premisser om vilka intentioner en författare hade beträffande sitt verks mening (avsedd mening) drar slutsatsen att verket de facto har denna innebörd (faktisk mening).
 5. kapitalism

  kapitalism betyder att fabriker och andra företag ägs av enskilda människor eller företag som i sin tur ägs av enskilda människor (och inte av staten).
 6. fel av första slaget

  fel av första slaget begår den som hävdar att en hypotes är felaktig när den i själva verket är sann.
 7. replikation

  replikation, duplicering av en DNA-molekyl till två kopior.
 8. rosh hashana

  rosh hashana är en viktig och allvarlig högtid inom judendomen.

 9. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 10. sinnelagsetik

  sinnelagsetik är en teori som menar att det är en persons avsikter som avgör om en handling är god eller inte.