1. Felix Nylund

  Nylund, Felix, 1878–1940, finländsk skulptör, verksam i Danmark 1906–23.
 2. Felix Dahn

  Dahn, Felix, 1834–1912, tysk författare och historiker.
 3. Felipe Guillén

  Guillén, Felipe, spansk apotekare.
 4. Felice Frankel

  Frankel, Felice, född 1945, amerikansk vetenskapsfotograf, verksam vid Harvard University i Cambridge, USA.
 5. Felicitas Hoppe

  Hoppe, Felicitas, född 1960, tysk författare.

 6. mutation

  mutation är en förändring av arvsanlagen, alltså generna.
 7. objektivt fel

  objektivt fel, detsamma som abstrakt fel.
 8. moral

  moral är regler för vad som anses vara rätt och fel, se etik.
 9. pliktetik

  pliktetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av denna handlings konsekvenser utan beror på om handlingen är i enlighet med pliktens bud.
 10. Federico Fellini

  Fellini, Federico, född 20 januari 1920, död 31 oktober 1993, italiensk filmregissör.