1. häftig

  häf`tig adj. ~t ORDLED: häft-ig
  Svensk ordbok
 2. hjälpa

  hjäl`pa verb hjälpte hjälpt, pres. hjälper ORDLED: hjälp-er SUBST.: hjälpande (till 1); hjälp (till 1)
  Svensk ordbok
 3. grund

  2grund subst. ~en ~er ORDLED: grund-en
  Svensk ordbok
 4. kritisk

  kri´tisk adj. ~t ORDLED: krit-isk
  Svensk ordbok
 5. mången

  mång`en pron. månget el. ibl. mångt, många; som komp. till många används fler el. flera; som superl. till många används flest ORDLED: mång-en
  Svensk ordbok
 6. anta

  an`ta äv. an`taga verb antog antagit antagen antagna, pres. antar äv. antager ORDLED: an--tag-it SUBST.: antagande, antagning (till 1)
  Svensk ordbok
 7. rätta

  3rätt`a verb ~de ~t ORDLED: rätt-ar SUBST.: rättande, rättning; rättelse (till 1)
  Svensk ordbok
 8. sol

  sol subst. ~en ~ar ORDLED: sol-en
  Svensk ordbok
 9. sila

  si`la verb ~de ~t ORDLED: sil-ar SUBST.: silande, silning (till 1); 2sil (till 1)
  Svensk ordbok
 10. tycka

  tyck`a verb tyckte tyckt, pres. tycker ORDLED: tyck-er SUBST.: tyckande
  Svensk ordbok