1. häst

  häst subst. ~en ~ar ORDLED: häst-en
  Svensk ordbok
 2. mänsklig

  mänsklig [män`sk-] adj. ~t ORDLED: mänsk-lig
  Svensk ordbok
 3. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 4. klocka

  1klocka [klåk`a] subst. ~n klockor ORDLED: klock-an
  Svensk ordbok
 5. punkt

  punkt [puŋ´(k)t] subst. ~en ~er ORDLED: punkt-en
  Svensk ordbok
 6. bom

  1bom´ subst. ~men ~mar ORDLED: bomm-en
  Svensk ordbok
 7. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 8. skära

  2skä`ra verb skar skurit skuren skurna, pres. skär ORDLED: skur-it SUBST.: skärande, skärning
  Svensk ordbok
 9. näsa

  nä`sa subst. ~n näsor ORDLED: näs-an
  Svensk ordbok
 10. repa

  2re`pa verb ~de ~t ORDLED: rep-ar SUBST.: repande (till 1--3 och 5), repning (till 1 och 2); rep (till 5)
  Svensk ordbok