1. än

  3än´ adv.
  Svensk ordbok
 2. vända

  2vän`da verb vände vänt, pres. vänder ORDLED: vänd-er SUBST.: vändande, vändning
  Svensk ordbok
 3. leda

  1le`da verb ledde lett, pres. leder ORDLED: led-er SUBST.: ledande (till 1--4), ledning (till 2--4)
  Svensk ordbok
 4. verk

  verk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: verk-et
  Svensk ordbok
 5. följa

  föl`ja verb följde följt, pres. följer ORDLED: följ-er SUBST.: följande
  Svensk ordbok
 6. räkna

  rä`kna verb ~de ~t ORDLED: räkn-ar SUBST.: räknande, räkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 7. lysa

  2ly`sa verb lyste lyst, pres. lyser ORDLED: lys-er SUBST.: lysande, lysning (till 2)
  Svensk ordbok
 8. träffa

  träff`a verb ~de ~t ORDLED: träff-ar SUBST.: träffande; träff (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 9. linje

  lin´je subst. ~n ~r ORDLED: linj-en
  Svensk ordbok
 10. låta

  lå`ta verb lät låtit, pres. låter ORDLED: låt-er SUBST.: låtande (till 1 och 5)
  Svensk ordbok