1. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok
 2. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok
 3. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 4. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 5. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok
 6. gå verb gick gått gången gångna, pres. går SUBST.: gående (till 1 och 7); 1gång (till 1 och 4)
  Svensk ordbok