1. koscher

  koscher [kåʃ´- ljust sj-ljud] adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 2. ofelbar

  o`felbar adj. ~t ORDLED: o--fel-bar
  Svensk ordbok
 3. hallstämpel

  hall`stämpel subst. ~n hallstämplar ORDLED: hall--stämpl-ar
  Svensk ordbok
 4. fullkomlig

  full`komlig adj. ~t ORDLED: full--kom-lig
  Svensk ordbok
 5. hallstämpla

  hall`stämpla verb ~de ~t ORDLED: hall--stämpl-ar SUBST.: hallstämplande, hallstämpling
  Svensk ordbok
 6. riktig

  rik`tig adj. ~t ORDLED: rikt-ig
  Svensk ordbok
 7. ideal

  1idea´l subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ide-al-et
  Svensk ordbok
 8. korrekt

  korrek´t adj., neutr. ~ ORDLED: kor-rekt
  Svensk ordbok
 9. kritik

  kriti´k subst. ~en ~er ORDLED: krit-ik-en
  Svensk ordbok