1. centrala gränsvärdessatsen

  centrala gränsvärdessatsen, cgs, sammanfattande namn på den typ av resultat inom sannolikhetsteorin som säger att summan av många små slumpmässigt varierande tal är ungefär normalfördelad.
 2. William Feller

  Feller, William, 1906–70, amerikansk sannolikhetsteoretiker, professor vid Princeton University från 1950.
 3. Claes Fellbom

  Fellbom, Claes, född 1943, film- och operaregissör, librettist, professor i musikalisk gestaltning vid Operahögskolan sedan 2001.
 4. Folklore Fellows

  Folklore Fellows , FF, en internationell forskarsammanslutning som stiftades 1907 och har sitt säte i Helsingfors.
 5. Federico Fellini

  Federico Fellini är en av Italiens mest framgångsrika filmregissörer.
 6. Isak Fellman

  Fellman, Isak, 1841–1919, finländsk jurist, botanist och historiker, son till Jakob F.
 7. Wolmar Fellenius

  Fellenius, Wolmar, 1876–1957, geotekniker, professor i vattenbyggnadslära vid Tekniska högskolan i Stockholm 1911–43.
 8. William John Fellner

  Fellner, William John, 1905–83, ungersk-amerikansk nationalekonom, verksam vid University of California i Berkeley 1939–52 samt vid Yale University 1952–55 och 1959–73.
 9. Gillian Fellows-Jensen

  Fellows-Jensen, Gillian, född 1936, brittisk-dansk ortnamnsforskare, docent vid Institut for Navneforskning i Köpenhamn.
 10. World Fellowship of Buddhists

  World Fellowship of Buddhists, WFB , världsomspännande organisation, grundad 1950, med syfte att skapa ett forum för internationell debatt mellan buddhister samt främja mission och bidra till lösning av världsproblemen.